FSN Capital sparer tid og øger kvalitet i arbejdsprocesser med monday.com

Ledelsen hos FSN Capital ønskede et bedre digitalt værktøj til projektledelse. Efter afsøgning af markedet faldt valget på monday.com. Resultatet blev øget effektivitet og kvalitet i projekterne. Tidsforbrug på møder er skåret ned, arbejdsprocesser strømlinet og teamwork forbedret markant.

+

FSN Capital sparer tid og øger kvalitet i arbejdsprocesser med monday.com
FSN Capital Partners er en førende Nordeuropæisk kapitalfond, der i knap
25 år har rådgivet om ansvarlig investering og bæredygtig udvikling af private virksomheder for at fremme en positiv miljømæssig og social effekt i samfundet.

Due Diligence arbejdet bag udvælgelse af de rette virksomheder til ansvarlig ESG-fokuseret investering er komplekst og kræver stor grundighed i processerne. Derfor er høj kvalitet i projektledelsen også forretningskritisk.

Højere kvalitetssikring i projekterne

”Med monday.com er vores arbejdsgange i projektledelsen blevet langt mere effektive med større gennemsigtighed og metodisk ensartethed. Vi har højnet kvaliteten og har udskiftet et manuelt og silobaseret arbejde i Excel med tydelige, visuelle projektplaner, videndeling og bedre teamwork. monday.com har vist sig overraskende brugbar i arbejdet med Due Diligence. Vi har i dag en højere kvalitetssikring med styr på detaljerne.
Vi nedbringer risikoen for fejl og er på forkant med vores ”deliverables”, siger Christopher Conradi, Chief Digital Officer hos FSN Capital

Brugervenlighed gav flyvende start

FSN Capital startede med at få de første 10 medarbejdere op i monday.com i et pilotprojekt. Forholdsvis hurtigt udvidede antallet af brugere sig dog til først 25 og siden til de 90 medarbejdere, der er på monday.com i dag.

Jan Hanekamhaug, Digital Project Manager hos FSN Capital fortæller:

”Vi oplever monday.com betydeligt mere brugervenlig end f.eks. Microsoft planner eller Trello. Med større funktionalitet og brugervenlighed. Vi sparrer meget tid på koordinering internt med bortfald af koordineringsmøder. Vi har bedre overblik over, hvad andre teams arbejder med og en bedre videndeling”.

”I samarbejde med Enablen har vi fået en flyvende start, hvor de hjalp med at sætte skræddersyede templates op i monday.com ud fra vores briefing template i Excel. Vi oplever værktøjet intuitivt og meget brugervenligt. Det giver mindre bøvl i projekterne, øger den personlige effektivitet og giver større arbejdsglæde hos os alle. Derfor blev monday.com også hurtigt en succes blandt vores medarbejdere, der selv har efterspurgt at komme på, da de så det testet hos de første 10 kollegaer,” siger Jan Hanekampaug, Digital Project Manager hos FSN Capital.

Bedre teamwork – internt og eksternt

”Vores teamwork er også klart forbedret på tværs af organisationen. Vi har nu faste templates vi bruger i de forskellige teams – f.eks. ved køb af nye selskaber. Det er templates vi har sat op med rådgivning fra Enablen for at få den bedste struktur. Vi har også to-do lister til projektstyring. Det sparer meget tid og får lettere de rette afdelinger ind i processen på rettet tidspunkt. Medarbejdere fra Capital Markedet og Legal afdelingerne kommer nu ind langt tidligere end før. Samtidig giver værktøjet mulighed for at invitere eksterne partners ind i projekterne. Det giver et bedre flow i projekterne og højner kvaliteten,” fortsætter Jan Hanekamhaug, Digital Project Manager hos FSN Capital.

Flere superbrugere på vej

Efter et års brug af monday.com er FSN Capital klar til at udvide brugen:
”Nu da alle bruger monday.com ser vi tingene i større sammenhæng. Med skræddersyet hjælp fra Enablen-teamet og partnerleder Kristian af Sandeberg, som har stor erfaring med monday.com, vil vi uddanne flere superbrugere og fjerne flaskehalse.
Vi vil definere best practice for brugen af monday.com og udvide brugen af dashboard samt intergrere med andre platforme. Det bliver også interessant at kigge på research management og ikke mindst få bedre overblik over vores ledig kapacitet,” slutter Christopher Conradi, Chief Digital Officer hos FSN Capital

Læs mere på: www.fsncapital.com 

Om Enablen

Enaben hjælper med behovsanalyse, rådgivning og implementering af softwareløsning. Enablen er en del af enable. servicefamilien der har hovedkvarter i Storbritannien.

Læs mere på: www.enablen.dk

For yderligere information kontakt venligst

Kristian af Sandeberg
Senior Consultant & Partner
E: kas@enablen-consulting.com
M: +45 30 61 21 29